Nieruchomości komercyjne 

Wyceniamy obiekty biurowe, magazynowe, produkcyjne i handlowo-usługowe


Działki, domy i mieszkania 

Sporządzamy operaty szacunkowe nieruchomości mieszkalnych oraz działek budowlanych, rolnych i leśnych


Służebności przesyłu

Szacujemy wartości  służebności w tym odszkodowania oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości


Badania i analizy

Opracowujemy analizy lokalnych i regionalnych rynków nieruchomości