KIM JESTEŚMY

Firma ESTIMO Biuro Konsultingowe aktywnie działa na rynku wycen nieruchomości od 2005 roku. Założycielem i jednocześnie głównym ekspertem kancelarii jest Rzeczoznawca Majątkowy Izabela Taczała-Kulińska, która uprawnienia do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego uzyskała w 2005 roku (nr uprawnień 4329). Doświadczenie i zdobyta wiedza pozwala nam oferować usługi na najwyższym poziomie.

Nasze operaty szacunkowe spełniają wymogi formalne i merytoryczne stawiane przez przepisy prawa i standardy zawodowe. Proces wyceny poprzedzony jest każdorazowo wizją lokalną, wnikliwą, bieżącą analizą rynku, badaniem stanu prawnego oraz stanu techniczno – użytkowego nieruchomości.

Zaletą naszej kancelarii jest profesjonalizm świadczonych usług, indywidualne podejście do każdego zlecenia oraz otwartość na potrzeby klienta.

KLIENCI

Klientami kancelarii są osoby fizyczne, podmioty gospodarcze oraz różnego rodzaju instytucje, m.in. banki, urzędy skarbowe, urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe.

Oprócz standardowych opracowań sporządzamy również opinie o wartości nieruchomości na potrzeby indywidualne inwestora, wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek gospodarczych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.