Nieruchomości specjalne

Wynagrodzenie i termin wykonania usługi są ustalane indywidualnie dla każdego zlecenia.

Jego cena zależna jest od rodzaju nieruchomości, nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego oraz  stopnia złożoności wyceny.