Sporządzamy operaty szacunkowe dla następujących celów:

 • transakcji kupna-sprzedaży
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
 • wywłaszczeniowo – odszkodowawczych,
 • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie,
 • wynagrodzenia, odszkodowania za służebność przesyłu,
 • odszkodowania za grunty zajęte pod drogi,
 • naliczenia opłaty adiacenckiej,
 • naliczenia opłaty planistycznej,
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,
 • celów księgowych,
 • celów podatkowych,
 • dla potrzeb prowadzonych negocjacji,
 • podziałów majątków,
 • oraz innych celów.

 

Szacujemy wartości wszystkich typów nieruchomości, w tym:

 • Lokale mieszkalne (prawo własności, spółdzielcze własnościowe prawo)
 • Lokale użytkowe (prawo własności, spółdzielcze własnościowe prawo)
 • Domy mieszkalne
 • Działki niezabudowane (rolne, leśne, budowlane)
 • Obiekty biurowe, magazynowe i produkcyjne
 • Nieruchomości specjalne (hotele, stacje benzynowe, markety)
 • Służebność przesyłu (wycena wynagrodzenia, odszkodowania): gazociągi, ropociągi, sieci energetyczne i wiele innych
 • Projekty inwestycyjne

Poza wyceną nieruchomości świadczymy również dodatkowe usługi związane z rynkiem nieruchomości polegające na sporządzaniu opracowań i ekspertyz oraz doradzaniu w zakresie pozyskiwania, zakupu i procesu inwestowania w nieruchomości. Analizy przeprowadzamy zarówno dla klientów indywidualnych planujących zakup/sprzedaż mieszkania, domu lub działki oraz dla przedsiębiorców zamierzających pozyskać lub zbadać nieruchomość przeznaczoną na cele inwestycyjne lub przeznaczoną do sprzedaży m.in.   badanie stanu formalno-prawnego nieruchomości, szczegółowy opis lokalizacji – komunikacja, infrastruktura techniczna, analiza lokalnego rynku, badanie trendów cenowych, analizy na potrzeby indywidualne klientów